Standaryzacja Doustnego Testu Tolerancj Tłuszczów i wystandaryzowanego posiłku obciążeniowego Lipid Test Control

Home - Standaryzacja Doustnego Testu Tolerancj Tłuszczów i wystandaryzowanego posiłku obciążeniowego Lipid Test Control

Skład posiłku obciążeniowego Lipid Test Control oraz procedura i ocena Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów przeznaczonego do miarodajnej i powtarzalnej oceny poziomu poposiłkowego trójglicerydów jest wynikiem finalnym 113 różnych badań i 20 lat prac naukowców z różnych dziedzin.