Informacja o produkcie

Home - Informacja o produkcie

Lipidtest jest zapakowany próżniowo i ma postać proszku. Po rozpuszczeniu zamienia się w czekoladowy mus. Po spożyciu musu, pacjent wykonuje test. Wynik testu oceniany jest przez lekarza, który w razie w wyniku pozytywnego zaleca odpowiednią terapię lub farmakoterapię.

Wskazania do wykonania testu:

  • osoby z chorobami serca
  • osoby z nadciśnieniem
  • osoby z cukrzycą
  • osoby z nadwagą i otyłośią (BMI 27kg/m2)
  • kobiety w okresie menopauzy
  • osoby w podeszłym wieku >65
  • osoby palące
  • pacjenci z syndromem metabolicznym
  • osoby zdrowe chcące ocenić poposiłkowe zaburzenia metabolizmu tłuszczów

Przeciwskazania

Osoby z poziomem trójglicerydów na czczo równym lub wyższym niż 220 mg/dl.

Środki ostrożności

LipidTest Control jest posiłkiem diagnostycznym i powinien być spożywany tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenie Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów. Test zaleca się przeprowadzać w warunkach ambulatoryjnych.