Doustny Test Tolerancji Tłuszczów – Interpretacja

Home - Doustny Test Tolerancji Tłuszczów – Interpretacja

Nieprawidłowy metabolizm poposiłkowy tłuszczów i obecność podwyższonego poziomu trójglicerydów w surowicy krwi może zostać zdiagnozowana poprzez wykonanie Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów.

Nieprawidłowy poposiłkowy poziom trójglicerydów (powyżej 220 mg/dl) powoduje nastepujące zmiany:

  • tworzenie bardziej miażdżycogennego LDL o małej gęstości,
  • tworzenie HDL o małej gęstości, co prowadzi do zaburzenia funkcji HDL.
  • wzrost poziomu trójglicerydów resztkowych.

Wyżej wymienione zmiany mają udowodnione działania miażdżycogenne.

Ważne jest by wiedzieć, jakie procesy zachodzą w naczyniach po każdym tłustym posiłku, ponieważ są one wraz z upływem czasu odpowiedzialne za tworzenie się złogów miażdżycowych i odpowiadają za wzrost ryzyka wystąpienia chorób sercowo- naczyniowych.

Poposiłkowy poziom trójglicerydów może być oceniony jedynie po wykonaniu Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów przy wykorzystaniu testowego posiłku Lipid Test Control.

Jeśli test ma wynik pozytywny (powyżej 220 mg/dl) przy obecności innych czynników ryzyka, pacjent powinien zgłosić się do odpowiedniego lekarza, który decyduje o rozpoczęciu odpowiedniego leczenia.