Ryzyko sercowo-naczyniowe a trójglicerydy

Home - Ryzyko sercowo-naczyniowe a trójglicerydy

Głównymi interwencjami w obecności nieprawidłowych poziomów lipidów w celu zmniejszenia ryzyka CVD są redukcje cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji w małej gęstości (LDL).

Jednakże wszystkie badania (kliniczne i przeżycia) wykazały, że gdy podwyższony poziom cholesterolu całkowitego i LDL jest zmniejszony przez leki obniżające stężenie lipidów, śmiertelność sercowo-naczyniowa i całkowita śmiertelność są zmniejszone o 30% – 40%.

Oznacza to, że większość pacjentów, pomimo otrzymania najlepszej dostępnej opieki medycznej, nadal występuje w zwiększonym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych (zawał serca i udar).

Obecnie podwyższony poziom trójglicerydów w osoczu jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych czego dowodem jest szeroki zbiór publikacji opisujących to zjawisko.