Wartość diagnostyczna Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów i pomiaru poposiłkowego poziomu trójglicerydów

Home - Wartość diagnostyczna Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów i pomiaru poposiłkowego poziomu trójglicerydów

Znaczenia pomiaru poposiłkowego poziomu trójglicerydów.

Głównym zaburzeniem metabolicznym występującym po posiłku jest podwyższony poziom trójglicerydów.

The Framingham Heart Study – meta analiza 17 prób klinicznych wykonanych przez Hokanson i Austin ( test na 46.413 mężczyznach i 10.864 kobietach, oraz badania Copenhagen City Heart Study i the Asia Pacific Cohort Studies Collaboration potwierdziły korelację pomiędzy podwyższonym poposiłkowym poziomem trójglicerydów w osoczu krwi a ryzykiem chorób naczyniowo-sercowych.

Istotność Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów i znaczenie oznaczania poposiłkowego poziomu trójglicerydów wspierają dodatkowo liczne badania:

  • The Women’s Health Study
  • The Copenhagen City Heart Study
  • The Physicians Health Study
  • The Apolipoprotein-related Mortality Risk Study
  • The second Northwick Park Heart Study and
  • The Norwegian Study

Diagnostyczna wartość Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów jest taka, iż definiuje on dokładną procedurę oznaczania i oceny poposiłkowego poziomu trójglicerydów, którego podwyższenie ma wpływ na wzrost ryzyka naczyniowo-sercowego.