Czym jest LipidTest Control?

Home - Czym jest LipidTest Control?

  • Lipidtest Control jest posiłkiem diagnostycznym używanym do diagnozowania nieprawidłowej trójglicerydemii poposiłkowej.
  • Lipitest Control pozwala na wykrycie nieprawidłowości związanych z metabolizmem tłuszczów na podstawie Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów.
  • Skład LipidTest Control jest dokładnie dobrany drogą badań jako optymalny do przeprowadzenia Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów
  • Produkt dostępny jest w formie proszku, który po zmieszaniu z wodą zmienia się w mus o smaku czekoladowym, który pacjent z łatwością spożywa w celu wykonania testu.
  • Jest honorowany przez EOF jako posiłek odpowiedni do zdiagnozowania poziomu trójglicerydów poposiłkowo.
  • Jest jedynym na świecie wystandaryzowanym posiłkiem diagnostycznym, który może zostać użyty do wykonania Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów. Nieprawidłowy wynik wskazuje na zwiększone ryzyko wielu chorób, w tym głównie chorób sercowo-naczyniowych.

Szczegółowy opis produktu:
LipidTest Control jest posiłkiem diagnostycznym, opisanym prez EOF jako: “Jedzenie używane do ustalenia poziomu trójglicerydów po posiłku.” (Numer referencyjny: EOF 13664/21-2-12 75 198/23- 10-12)

Jest to wystandaryzowny posiłek diagnostyczny do przeprowadzenia Doustnego Testu Tolerancji Tłuszczów.

Doustny Test Tolerancji Tłuszczów może być porównywany z testem doustnego obciążenia glukozą, lecz jest używany do oszacowania metabolizmu lipidów. Test dostarcza informacji o nieprawidłowym poposiłkowym metabolizmie lipidów.

Doustny Test Tolerancji Tłuszczów powinien być wykonany po uprzednim badaniu krwi (lipidogram)  na „czczo” w celu klasyfikacji do testu i oceny wartości poziomu trójglicerydów przed badaniem jako punktu wyjściowego. Poziom 89-175 mg/dl klasyfikuje pacjenta do wykonania testu. Rekomendowane jest, aby takie badanie zostało przeprowadzone bezpośrednio przed podaniem LipidTest, aczkolwiek wynik „na czczo” jest wiarygodny nawet do 2 tygodni od momentu wykonania. Badanie najlepiej przeprowadzić za pomocą urządzenia pomiarowego oraz pasków panelowych do oceny poziomu trójglicerydów, ale możliwe jest również przeprowadzenie standardowego lipidogramu (z krwi żylnej).

Wynik poziomu trójglicerydów powyżej 220 mg/dl stwierdzony po 4 godzinach od spożycia LipidTest Control jest pozytywny i podlega dobraniu odpowiedniego leczenia przez lekarza lub dietetyka.

Długoutrzymujący się stan podwyższonego poziomu trójglicerydów poposiłkowo ma następujące konsekwencje patofizjologiczne: 

  • Sprzyja formowaniu się małych, gęstych miażdzycorodnych LDL poprzez „napełnianie” ich trójglicerydami.
  • Sprzyja formowaniu się małych, gęstych HDL poprzez „napełnianie” ich trójglicerydami. Te HDL nie są tak funkcjonalne jak normalne HDL.
  • Zwiększa poziom pozostałości glicerydów w osoczu, co ma działanie miażdzycorodne.

Doustny Test Tolerancji Tłuszczów wskazuje czy organizm jest w stanie poddać tłuszcz pochodzący z diety skutecznemu procesowi metabolizmu po posiłku.

Pozytywny wynik testu oznacza, że organizm nie metabolizuje skutecznie dostarczonych tłuszczów, co znacząco wpływa na wzrost ryzyka chorób w tym głownie chorób sercowo-naczyniowych.

Wczesne zdiagnozowanie hipertrójglicerydemii poposiłkowej pozwala na wdrożenie odpowiedniej terapii, w tym farmakoterapii redukując tym samym ryzyko zachorowań.

Po 3-6 miesięcznym okresie leczenia, Doustny Test Tolerancji Tłuszczów zostaje powtórzony w celu określenia skuteczności wdrożonej terapii oraz jej potencjalnej modyfikacji.

Skład:
LipidTest Control składa się z tłuszczów nasyconych, cukrów i protein mleka.

Szczegółowy skład produktu:
utwardzony tłuszcz roślinny, utwardzony syrop kukurydziany, proteiny mleka, cukier, emulgatory: estry kwasu mlekowego i kwasy octowe mono i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych, kakao (20-22% tłuszczu), odtłuszczone kakao (10-12% tłuszczu), aromaty.

Może zawierać śladowe ilości płatków zbożowych zawierających gluten.

VIDEO: Lipemia poposiłkowa a ryzyko chorób sercowo- naczyniowych >>Obejrzyj video