Trójglicerydy – niezależny czynnik ryzyka dla CVD

Home - Trójglicerydy – niezależny czynnik ryzyka dla CVD

Według wielu badania epidemiologicznych, podniesiony poziom trójglicerydów podczas postu, jak i po spożyciu posiłku, stanowią niezależny czynnik ryzyka dla rozwoju chorób sercowo- naczyniowych.

Framingham Heart Study, po 30 latach obserwacji, wykazuje korelację zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego ze zwiększonym poziomem trójglicerydów. Stowarzyszenie było silniejsze u kobiet.

Hokanson i Austin test na 46.413 mężczyznach i 10.864 kobietach, oraz badania Copenhagen City Heart study i the Asia Pacific Cohort Studies Collaboration potwierdziły korelację pomiędzy podniesionym poziomem trójglicerydów w osoczu a ryzykiem chorób naczyniowych. Ta zależność utrzymywała się nawet po skorygowaniu poziomu lipoprotein o niskiej gęstości.

The Copenhagen City Heart Study, którym objęto 14.000 Duńczyków i Dunek przez okres 26 lat, dowiodły, że poziom trójglicerydów ( przy normalnym spożywaniu posiłków) był powiązany z chorobami sercowo-naczyniowymi u obydwu płci. Wykazano też, że gdy w okresie wstrzymywania się od posiłków poziom trójglicerydów jest ≥ 440 mg/dl, istnieje 17-krotnie większe u kobiet i 5-krotnie większe u mężczyzn ryzyko zawału.

Badania Asia Pacific Kohort Studies  przyniosły efekty w postaci wniosków o zależności między poziomem trójglicerydów przy normalnym spożywaniu posiłków a przewidywaniem rozwinięcia się chorób sercowo- naczyniowych.

Poniższe badania (…) :

  • European Atherosclerosis Society [1]
  • American Heart Association Scientific Statement [2] oraz
  • Panel ekspertów [3]

(…) doprowadziły do konkluzji, że według dostępnych obecnie danych, wiele przesłanek przemawia za stwierdzeniem, iż wysoki poziom trójglicerydów w osoczu ( w okresie wstrzymywania się od posiłków, jak i normalnego przyjmowania posiłków) zwiększa ryzyko chorób naczyniowych. 

Bibliografia:
1. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, Reiner Z, et al. Eur Heart J. 2011 July;32(14):1769-818.
2. Miller M, et al. Triglycerides and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2011 May 24;123(20):2292-333.
3. Kolovou GD, Mikhailidis DP, Kovar J, Lairon D, Nordestgaard BG, Ooi TC, Perez-Martinez P, Bilianou H, Anagnostopoulou K, Panotopoulos G. Assessment and clinical relevance of non-fasting and postprandial triglycerides: an expert panel statement.
Curr Vasc Pharmacol. 2011 May;9(3):258-70