Aby wystandaryzować Doustny Test Tolerancji Tłuszczów – badania

Home - Aby wystandaryzować Doustny Test Tolerancji Tłuszczów – badania

Aby wystandaryzować OFTT, trzeba sobie odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Po jakim czasie po spożyciu próbka ma być pobrana?
2. Jaki powinien być skład wystandaryzowanego posiłku?
3. Jaki poziom trójglicerydów uznaje się za nieprawidłowy?

Badania The Copenhagen Heart Study wykazały największy wzrost poziomu trójglicerydów poposiłkowych po 4 godzinach po posiłku.

Podobne rezultaty zanotowano w Women’s Heart Studies, gdzie 4 godziny po posiłku pomiary były najbardziej miarodajne.

Badania nad tym zagadnieniem trwają już 20 lat. 

Meta-analiza 113 badań, które zostały wykonane podczas 20 ostatnich lat została opublikowana w 2011 roku i definiuje wystandaryzowany Doustny Test Tolerancji Tłuszczów.

Grupa ekspertów po meta-analizie 113 badań, ustaliła następujący sposób analizowania poposiłkowego poziomu trójglicerydów:
1. Najbardziej odpowiedni czas do pobrania próbki to 4 godziny po posiłku.
2. Doustny Test Tolerancji Tłuszczów  powinien zawierać 75 g tłuszczów nasyconych , 25 g węglowodanów i 10g białka.
3. Test ma wynik pozytywny, jeśli poziom trójglicerydów wyniesie równo lub ponad 220mg/dl.

Dosutny Test Tolerancji Tłuszczów polega na określeniu poziomu trójglicerydów w ciągu 4 godzin po spożyciu wystandaryzowanego posiłku, którym jest LipidTest Control zawierający 75g tłuszczów nasyconych, 25 g węglowodanów i 10 g białka.

*Mihas C, Kolovou GD, Mikhailidis DP, Kovar J, Lairon D, Nordestgaard BG, Ooi TC, Perez-Martinez P, Bilianou H, Anagnostopoulou K, Panotopoulos G. Diagnostic value of postprandial triglyceride testing in healthy subjects: a meta-analysis. Curr Vasc Pharmacol. 2011 May;9(3):271-80