Doustny Test Tolerancji Tłuszczów (OFTT Oral Fat Tolerance Test)

Home - Doustny Test Tolerancji Tłuszczów (OFTT Oral Fat Tolerance Test)

Doustny Test Tolerancji Tłuszczów (OFTT Oral Fat Tolerance Test)

Czym jest Doustny Test Tolerancji Tłuszczów

Doustny test Tolerancji Tłuszczów jest  badaniem służącym do oznaczenia poposiłkowego poziomu trójglicerydów w surowicy krwi po zjedzeniu wystandaryzowanego posiłku testowego Lipid Test Control, który zawiera ściśle określone ilości tłuszczów nasyconych (75g), węglowodanów (25g) i białek (10g).

Określenie poziomu trójglicerydów po posiłku jest bardzo ważne, ponieważ jak wspomniano w poprzedniej zakładce, poziom trójglicerydów na czczo nie odpowiada na pytanie jak zachowują się  poziomy trójglicerydów w okresie poposiłkowym.

Potrzeba ustalenia poposiłkowego poziomu trójglicerydów jest poparta badaniami klinicznymi: The Women’s Health Study, the Copenhagen City Heart Study, the Physicians Health Study, the Apolipoprotein-related Mortality Risk Study, the second Northwick Park Heart Study, the Norwegian Study and the ARIC study.

W zakresie poposiłkowego ustalania poziomu trójglicerydów, do niedawna nie było zgody w środowiskach naukowych. Jednakże po meta analizie 113 badań, grupa ekspertów wystandaryzowała metody oceny testu i w 2011 roku opubklikowała pierwsze zalecenia. Dodatkowo ta sama grupa ekspertów przeanalizowała 450 publikacji medycznych, które ukazały się w bazie PubMed  pomiędzy styczniem 2011 a listopadem 2018, a które poruszały zagadnienia związane z oceną przydatności OFTT. W wyniku tych analiz w roku 2019 na łamach czasopisma Current Vascular Pharmacology opublikowane zostało kolejne stanowisko panelu międzynarodowych Ekspertów, które potwierdziło konkluzje z 2011 roku oraz zdefiniowało grupy pacjentów, u których powinno wykonać się OFTT.

Metoda standaryzacji i ewaluacji pomiaru poposiłkowego poziomu trójglicerydów została zdefiniowana i zaaprobowana przez panel ekspertów.

 Pomiar poposiłkowego poziomu trójglicerydów powinien być dokonany w określonym czasie po skonsumowaniu wystandaryzowanego posiłku.

Doustny Test Tolerancji Tłuszczów jest wykonywany w następujący sposób:

  • Po 10-12 godzinach postu pacjent przyjmuje wystandaryzowany posiłek testowy LipidTest Control zawierający ściśle określone ilości tłuszczów nasyconych, węglowodanów i białek.
  • Następnie 4 godziny po posiłku pobieramy próbkę krwi do oceny poziomu trójglicerydów w surowicy krwi.
  • Poziom trójglicerydów po 4 godzinach wyższy niż 220 mg/dl oznacza, że test jest pozytywny.

Lipid Test Control jest posiłkiem diagnostycznym wykorzystywanym tylko do wykonania OFTT.

Lipid Test Control jest autoryzowany przez EOF i opatentowany w swojej komercyjnej formie przez D, Genomeres Medical Research. To jedyny taki posiłek na świecie.