Trójglicerydy a choroba wieńcowa

Home - Trójglicerydy a choroba wieńcowa

Choroby sercowo-naczyniowe, zawały i udary są najbardziej rozpowszechnionymi przyczynami zgonów na świecie. Szacuje się , że pozostaną nimi przez następne lata (2010-2020).

Niemodyfikowalnymi czynnikami ryzyka dla tych chorób są:

 • Płeć
 • Wiek
 • Czynniki dziedziczne

Czynnikami modyfikowalnymi są:

 • Podwyższony poziom cholesterolu
 • Podwyższony poziom lipoprotein o niskiej gęstości ( ang. LDL)
 • Obniżony poziom lipoprotein o wysokiej gęstości ( ang. HDL)
 • Podwyższony poziom trójglicerydów
 • Cukrzyca
 • Palenie
 • Tryb życia
 • Stopień aktywności fizycznej
 • Nadwaga
 • Nieodpowiednia dieta

LipidTest Control dołącza do puli testów diagnostycznych takich jak np. doustny test obicążenia glukozą lub próby wysiłkowe.

Obecnie podstawowa interwencja prewencyjna i terapeutyczna jest skierowana na obniżenie poziomu cholesterolu. 

W następnym fragmencie wyjaśnimy dlaczego Doustny Test Tolerancji Tłuszczów jest tak istotny.

WIDEO: Trójglicerydy a ryzyko chorób sercowo- naczyniowych >>obejrzyj wideo

Obecnie w celu zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego stosowane są działania prowadzące do redukcji cholesterolu całkowitego oraz frakcji cholesterolu o małej gęstości (LDL).

Obecnie dostępne badania kliniczne wykazują, że farmakoterapia obniżająca podwyższony poziom cholesterolu całkowitego i LDL zmniejsza śmiertelność sercowo-naczyniową i całkowitą śmiertelność o 30% -40%.

Oznacza to, że u większości pacjentów, pomimo otrzymania najlepszej dostępnej farmakoterapii, nadal występuje zwiększone ryzyku chorób sercowo-naczyniowych (zawał serca i udar) z uwagi na tzw. ryzyko rezydualne.

Obecnie podwyższony poziom trójglicerydów w osoczu jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, co udowodniło wiele badań epidemiologicznych.